⇐ Islamofobie Islamofobie II ⇒

Weer een raar stukje

Newspeak

Ik heb in m’n vorige post over “Islamofobie” de definitie die Martijn de Koning er van geeft al bekritiseerd. Nu schrijft hij een artikel waarin hij op de ingeslagen weg voortgaat:
Volkskrant 7 mei: Waarom islamofobie wel degelijk racistisch is

Hij vindt het kennelijk niet nodig zijn definitie te herhalen. Misschien vertrouwt hij er op dat na publicatie van zijn eerdere artikeltje zijn interpretatie van de term “islamofobie” deel uitmaakt van de Nederlandse canon. Islamofobie zou dan niet gewoon angst, of desnoods afkeer zijn, maar de intentie van discriminatie en het problematiseren van moslims als groep in zich dragen. Ja, zo blijft het Nederlands een levende taal, maar volstrekt ongeschikt om in te communiceren.

De term wordt dus nu niet meer uitgelegd maar alleen in de titel en twee maal in constaterende zin gebruikt, als product van racialisering, een andere creatie van de creatieve amateur-taalwetenschapper. Want hoe werkt een antropoloog kennelijk? Als iets niet erg genoeg wordt gevonden (dat mensen “apart worden gezet” op basis van hun geloof en daaruit voortkomende daden) dan verzin je een term die veel lijkt op wat algemeen wordt afgekeurd (racisme), en ook nog eens lekker verwarrend lijkt op wat die moslims zelf vaak doen, namelijk radicaliseren. (Ha, ha, gefopt!)

Dan zeg je dat moslims worden geracialiceerd (goh, nou je het zegt), en zodoende (maar eigenlijk door racisme, want dat is toch eigenlijk hetzelfde, dat snap je nu toch ook wel), volkomen buiten hun schuld in de hoek komen te zitten waar de klappen vallen. Ze worden namelijk als groep apart gezet door al die islamofoben die het zo op ze gemunt hebben.

Ook de term racisme zelf wordt trouwens en passant maar even geherdefinieerd:
“Het gaat bij racisme niet om wat een groep is, maar om hoe deze bejegend wordt. Het gaat om hoe een specifieke groep mensen tot een onacceptabele en inferieure Ander wordt gemaakt. Dat is zo door de geschiedenis heen gebeurd en het gebeurt in het hedendaagse beleid en debat. Vandaag de dag nauwelijks via een rassenleer, maar veel meer met een cultuurleer waarbij enerzijds een doembeeld van de islam wordt geschapen en anderzijds een ideaalbeeld van de eigen witte gemeenschap.”

Overigens heb ik verschillende malen de volgende tweet geplaatst:
“Blanke mannen zijn niet wit. Lelijk anglicisme, vaak in racistische of diskwalificerende context gebruikt.”

Je zou bijna denken dat ik op m’n wenken word bediend, overigens definieer ik mijn “eigen gemeenschap” niet op basis van kleur, maar van ideeën en gedrag.


Toch een punt?

Maar goed, heeft het talenwonder verder misschien een punt? Valt het artikel enigszins samen te vatten? We gaan er niet in mee dat kritiek op moslims racisme is, maar dan kan het nog wel erg zijn, toch?

Maar om dat serieus te nemen werkt het niet als we praten in termen van een “onacceptabele en inferieure Ander”, het wegwimpelen van de mogelijkheid van IS-sympathisanten onder de vluchtelingen. Of het ridiculiseren van het inruilen van christelijke feestdagen (“onze waarden”) voor islamitische, de onverenigbaarheid van islam en democratie.

Hij schildert vier stappen waarin de moslims worden weggezet als inferieur en beter kwijt dan rijk. Dat is zijn racialiseringsproces waaraan ook de braafsten, welwillendsten en meest aangepasten ten prooi vallen. Het wordt hierdoor bon-ton hun cultuur achterlijk en hen zelf inferieur te noemen, te kleineren. Fortuyn en Wilders worden beschreven als opvallend door “confronterende, racialiserende retoriek” (je zult toch aan de term moeten wennen). Maar ook de andere partijen kunnen er wat van, en zijn eigenlijk geen haar beter. En ten lange leste liggen de zielige moslims murw in een hoekje. Waar hebben ze dit nu aan verdiend? Zelfs hun scholen raken ze misschien kwijt, die worden niet eens meer puur op kwaliteit beoordeeld. Racistische uitspraken van Zijlstra, Buma en Nawijn blijven onweersproken en de rechten en vrijheden van moslims worden aangetast: racialisering van moslims bedreigt uiteindelijk de bescherming en vrijheden van Nederlandse burgers.


Erg genoeg

Ik heb geprobeerd het artikel enigszins recht te doen en niet te veel te ridiculiseren.
De problemen met de islam komen totaal niet aan de orde. Moslims zijn slachtoffer, “onze” cultuur gedraagt zich superieur, “hun” cultuur wordt gemarginaliseerd, en een reden voor dit alles? Tja, al sla je me dood.

Zelf maak ik me ook niet alleen zorgen over de desastreuze invloed van de religie van de vrede, maar ook wel degelijk over de integratie van moslims die echt willen. Ze worden soms gediscrimineerd, haal je de koekoek. Maar de oplossing zal toch echt uit de hoek van de moslims zelf moeten komen (en een open blik om ze in dat geval wèl een kans te gunnen), en niet van quasi zorgzaam en betrokken, hypocriet gezever als dit stuk. Van de islam, de religie zelf, valt het waarschijnlijk niet te verwachten.

⇐ Islamofobie Islamofobie II ⇒
Comments: (Powered by Disqus. Be aware of privacy concerns.)

comments powered by Disqus