⇐ Weer een raar stukje Alles is racisme (bij Martijn) ⇒

Islamofobie II

Op Twitter is bij Batavirus intussen Deel_3 van het drieluik van @Amsterjan verschenen. Ik ben zeer vereerd dat ik ook word aangehaald in het drieluik dat intussen een vierluik belooft te worden.

Ik reageer een beetje zuur op het stuk met de volgende tweet:
@Batavirus @Amsterjan @Martijn5155 Jammer. Sterk begin, maar nog kreupeler definitie I-woord, en #framing. Geen vooropgezet effect of doel!

Wat is het geval? Het grootste deel is gewoon een goed verhaal. Hij gaat uit van twee extreme meningen over islamofobie: 1) islamofobie bestaat niet en 2) islamofobie is racisme.

Racism sucks

Onder het kopje “Islamofobie is racisme” betoogt hij dat dit de invalshoek van De Koning is. Maar de koran zou volgens de redenering van De Koning als één grote racistische rant (tirade) tegen ‘ongelovigen’ moeten worden opgevat.

Onder het subkopje “Agency” geeft hij aan dat de moslims zelf geen makke schapen, slachtoffers zijn, maar een berg boter op hun hoofd hebben en zo aanleiding geven tot een ‘islamofobe’ reactie.

Onder het kopje “Islamofobie bestaat niet” beschrijft hij de andere invalshoek. Hierbij is de term door moslims verzonnen als politiek instrument om kritiek op de islam te diskwalificeren en critici als racisten weg te zetten.
(Zie hiervoor ook de video hieronder.)

So far so good. Maar dan signaleert @Amsterjan dat er in onze door de hypermedia beheerste samenleving een irrationele reactie op de islam is ontstaan, die we dan ook als ‘islamofobie’ kunnen karakteriseren en die tot doel heeft een irrationele angst voor moslims en moslimhaat aan te wakkeren.
(Hij beschrijft dan in zijn ogen negatieve, irrationele en haatdragende opruiïng uit de Wildershoek.
Later geeft hij ook twee voorbeelden, de “achterlijke cultuur” van Fortuyn en een tweet over Keulen van Wilders, waarvan hij de eerste wel en de tweede niet kan billijken, en die tweede is dus volgend hem echt een gevalletje ‘islamofobie’.)

Nee, denk ik dan: zo kunnen we dat helemaal niet karakteriseren, want hij neemt nu ineens de negatieve framing over van de term Islamofobie.

Dan komt hij op de proppen met een variatie op de definitie van De Koning die alleen maar bedoeld lijkt om de term alsnog te kunnen gebruiken om er allerlei onverkwikkelijks mee aan te duiden.

“islamofobie is het door niet-moslims construeren van een negatieve, generaliserende en essentialistische definitie van islam of beeld van moslims die niet gebaseerd is op feiten of de realiteit. Het leidt tot het maken van een hiërarchisch onderscheid tussen niet-moslims en moslims. Dit gebeurt om de moslims als groep te problematiseren op basis van hun religie en zodoende angst voor en haat tegen moslims aan te wakkeren.”

Nee, ‘Islamofobie’ is gewoon wat het altijd geweest is, een angstige of negatieve reactie op de islam. Daar is niets onverkwikkelijks aan, net zomin als aan islamkritiek. Een term die gewoon als beschrijvend label, of zelfs als geuzennaam wordt gebruikt. Een vlag die zeker niet op een modderschuit thuishoort of als afkeurend etiket moet worden overgenomen van een kwaadwillend clubje stokende moslims dat de term kaapt en besmeurt.

Dus wat mij betreft kijk ik uit naar de analyse van @Amsterjan in het vierde deel van zijn drieluik. Laat hem gerust uitzoeken hoe vaak er werkelijk onverkwikkelijke incidenten voorkomen, of hoe vaak het om niemendallerig geweeklaag gaat. Maar niet onder de vlag van Islamofobie.

Kijk nog een keer naar Richard Dawkins:
Islamofobie

of naar Salman Rushdie:
Islamofobie


Tenslotte is het een aanrader de volgende YouTube-video te bekijken:
Stephen Coughlin, Part 5: The Role of the OIC in Enforcing Islamic Law.
Deze is in z’n geheel zeer de moeite waard, één grote illustratie van Newspeak islamitische stijl. Eén grote gecoördineerde actie om de vrijheid van meningsuiting te frustreren en verdacht te maken. Het Westen lijdend aan het “Battered wife syndrome”: geslagen worden en de schuld bij jezelf zoeken. (2012)
Letterlijk over Islamofobie gaat het rond de 14:40, 23:50, 27:20, 29:30, 33:00, 34:45 en 52:30 minuut.


Een goed boekje, ook met enige informatie over de OIC,
is van Machteld Zee: Heilige identiteiten.


Martijn de Koning heeft intussen twee stukken met uitleg geschreven.

Hij reageert niet alleen op mij, in deel 2, maar ook op @Amsterjan (Jan Tervoort), Jonathan van het Reve en andere criticasters: Deel 1, Deel 2.
Ik waardeer het dat hij een weerwoord heeft gegeven. Voorlopig ga ik er vanuit dat we allebei duidelijk hebben gemaakt waar we staan. Als er behoefte is aan verder commentaar hoor ik het ongetwijfeld.

⇐ Weer een raar stukje Alles is racisme (bij Martijn) ⇒
Comments: (Powered by Disqus. Be aware of privacy concerns.)

comments powered by Disqus