⇐ Islamofobie II Ubuntu ⇒

Alles is racisme (bij Martijn)

Op Twitter is bij Batavirus intussen Alles is Racisme! Reactie op Martijn de Koning, een soort intermezzo in het “meer-dan-drie-luik” van @Amsterjan verschenen.

(Dit is meer een samenvatting dan een stellingname. Dan kan ik eventueel de draad weer opvatten als er misschien meer gebeurt op Batavirus.)

Zelf had ik niet zo’n zin me verder in de discussie mee te laten slepen. Voor mij was het begonnen met kritiek op de door @Amsterjan van Martijn de Koning overgenomen definitie van Islamofobie. Ik werd verrast door het stuk van Martijn in de Volkskrant, en heb ook zijn aanpak, vooral gekenmerkt door zelfverzonnen neologismen (racialisering) en herdefinities van woorden (ras, racisme, islamofobie) becritiseerd. Er ontstaat op deze manier een warrig, ongrijpbaar betoog, wat niets meer met wezenlijke vorming van begrip (i.t.t. begrippen), laat staan met wetenschap te maken heeft. Daarin had ik weinig trek.

In zijn intermezzo wordt het @Amsterjan duidelijk ook te machtig. Hij wil het in ieder geval niet meer over de definitie van Islamofobie hebben. Zijn stuk spreekt voor zich. Grofweg stelt hij dat met de aanpak van De Koning elke wezenlijke tegenstelling uitmondt in “racialisering” van de andere partij, en dat volgens De Koning op nogal vage gronden bepaalde groepen (in ieder geval moslims natuurlijk) hiervan niet zo gemakkelijk kunnen worden beticht. Dit o.a. omdat er onder hen zoveel uiteenlopende opvattingen leven, en er onder hen ook sterke anti-racistische tendensen bestaan. (!) “… waarin etniciteit en ‘ras’ er juist niet toe zouden doen”, wat er volgens De Koning’s eigen racialiseringstheorie niet toe doet waar het racisme aangaat. (!)

@Amsterjan wil dat De Koning nu eens zijn mening geeft over de islam als religie, en stelling neemt over allerlei islamitische abberaties (mijn woord). Hij vraagt of De Koning zich ook zorgen maakt over de racialisering van de PVV-er, en signaleert dat moslims er helemaal geen blijk van geven van mening te zijn dat ze zo af en toe de hand in eigen boezem moeten steken. En of dan misschien vooral de leden van het Meldpunt Islamofobie iets van zich zouden kunnen laten horen.


Kortom, het is een interessant, korzelig intermezzo, dat misschien nog wat reacties weet los te maken. En dan nu op naar de stand van het land qua anti-islamisme (ik gebruik het I-woord toch maar even niet).

Vol verwachting klopt mijn hart ...
⇐ Islamofobie II Ubuntu ⇒
Comments: (Powered by Disqus. Be aware of privacy concerns.)

comments powered by Disqus